Kohoutkovou nebo balenou? Bariéry a motivace konzumace pitné vody identifikuje nový projekt

Technologická agentura ČR (TAČR) podpořila projekt, který pomůže identifikovat motivy a bariéry konzumace kohoutkové vody v ČR a zjistit, jak tyto bariéry překonat. Projekt zahrnuje analýzu poptávky po balené vodě a preferencí a postojů spotřebitelů.

Na základě výstupů budou formulována doporučení, jak zaměřit kampaň na podporu spotřeby kohoutkové vody. Dalším cílem je zlepšit senzorické vlastnosti pitné vody vytvořením metodických nástrojů pro provozovatele vodovodů a laboratoře. Tým tvoří ekonomové, sociolog a odborníci na marketing a hygienu vody.

S kvalitou dodávané pitné vody je v Praze spokojeno 92 procent respondentů, u firem pak dokonce 94 procent respondentů. Téměř 80 procent respondentů podle výzkumu, který byl agenturou IBRS v minulém roce uspořádán, uvedlo, že vodu z kohoutku používá doma k pití.

Ještě více posílit důvěru ve vodu z kohoutku a díky tomu zamezit plastovému odpadu z balené vody chce i Evropská unie. Pití bude podle jejího názoru levnější, ekologičtější a bez mikroplastů. Přístup ke kvalitnější vodě by mohl podle Evropské komise (EK) omezit spotřebu balené vody až o 17 procent.

„Směrnice umožní Evropě směřovat k energeticky šetrnějšímu a oběhovému hospodářství,“uvedl Karmenu Vella, eurokomisař pro životní prostředí.

Co bude výstupem projektu Technologické agentury ČR?

Workshop a metodika pro provozovatele vodovodů s odborněsprávným a pro spotřebitele přívětivým přístup k řešení stížností na kvalitu kohoutkové vody. Odborný článek popíše výsledky šetření provedeného mezi provozovateli vodovodů ČR zaměřený na způsob řešení stížností spotřebitelů na kvalitu pitné vody a analýzu těchto stížností.

Odborná kniha, která na základě šetření provedených při řešení projektu a literárních údajů (především jednotlivých případových studií z ČR i ze zahraničí) přinese ucelené odborné informace o problematice pachu a chuti. Podobná publikace v ČR doposud nebyla vydána.

CzWA je spoluřešitelem projektu, který uspěl u Technologické agentury ČR v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Hlavním řešitelem projektu je Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí. Dalšími spoluřešiteli jsou Idealab a Státní zdravotní ústav. Podpora z grantu pro CzWA může dosáhnout v letech 2021-2023 téměř 400 tis. Kč.