Jednosložková či dvousložková cena vody?

Je ve vašem městě zavedena dvousložková cena vody? Jde o spravedlivější způsob rozpočítání všech nákladů?

Jednosložková cena vody

U jednosložkové ceny vody platí zákazníci určitou cenu vody za jeden metr krychlový vody a výsladná roční platba je tak dána násobkem jejich spotřeby vody.

Velká část nákladů ve vodárenství je fixních, neměnných (cca 70 procent). Samotná existence potrubí, jeho obsluha, údržba a opravy vyžadují téměř stejné náklady bez ohledu na to, zda proteče tisíc litrů vody nebo 50 tisíc litrů vody. Zákazník, který párkrát do roka na chatě potřebuje vodu na kávu, ve své platbě zdaleka nepokryje fixní náklady, které se k jeho vodovodní přípojce vážou. V reálu pak na něj přispívají např. obyvatelé bytových domů v okolí, kteří skrze jednu přípojku odeberou mnohonásobně více vody.

Dvousložková cena vody

Spravedlivější je proto tzv. dvousložková ceny vody. V tomto případě zákazník zaplatí část nákladů většinou dle druhu vodoměru (dnes max. 15 procent celkových nákladů) a teprve zbývající část je účtována dle aktuální spotřeby vody. Dvousložkovou cenu vody zavedla již řada měst a obcí, například Hradec Králové či České Budějovice.