Jaká je kvalita vody u vás doma?

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) představily novou webovou aplikaci, s jejíž pomocí jednoduše zjistíte kvalitu vody ve vašem domě. Mapa kvality vody je další z inovací, které PVK v letošním roce zavedly.

Obliba kohoutkové vody je v Praze velmi vysoká. Osm Pražanů z deseti pije vodu z vodovodu ať už jen samotnou, s citronem, nebo jako součást domácí limonády. Není pochyb o tom, že základem velkého zájmu o kohoutkovou je její vysoká kvalita. Pražská kohoutková totiž vyhovuje nejpřísnějším limitům nejen v rámci EU, ale i celosvětově.

Mapa kvality vody

Jaká je ale kvalita kohoutkové vody u vás doma? Získat tyto informace je dnes díky nové internetové aplikaci snadné. Stačí navštívit webové stránky Pražských vodovodů a kanalizací a využít novou aplikaci – Mapu kvality vody. Po zadání vaší adresy se vám obratem zobrazí hodnoty vybraných 19 ukazatelů kvality pitné vody, která vám doma teče z kohoutku.

„Ze skupiny mikrobiologických a chemických ukazatelů, jež v pitné vodě analyzujeme a sledujeme, jsme vybrali ty ukazatele, na které se nás naši zákazníci nejčastěji dotazují a které jsou pro ně z různých důvodů zajímavé,“ upřesňuje Lenka Vavrušková, manažerka útvaru kontroly kvality vody společnosti PVK.

Na mapě tak zjistíte například tvrdost vody pro nastavení domácích spotřebičů, obsah chloru nebo často diskutované dusičnany a dusitany. Kontrolovat zde můžete rovněž mikrobiologickou kvalitu své vody. „Ročně odebereme přes devět tisíc vzorků pitné vody, u nichž analyzujeme široké spektrum různých parametrů. Ukazatele dostupné v naší webové aplikaci jsou jen malý střípek z našeho dohledu nad kvalitou pitné vody. Přesto věříme, že tento výběr je natolik reprezentativní, aby uspokojil naše odběratele, kterým kvalita pitné vody není lhostejná,“ doplňuje Lenka Vavrušková

Každý týden aktualizace

Mapa kvality vody je velmi podrobná. Umožňuje zobrazení aktuálních údajů v konkrétním domě na příslušné adrese. Každý týden pak probíhají aktualizace naměřených hodnot. Zajímavostí je, že hodnoty kvality vody mohou být rozdílné i v rámci jednotlivých ulic. Důvodem je, že rozbory vod jsou vztaženy na takzvaná zásobní pásma, kterých je v Praze přes 200, a nerespektují vždy logiku ulic. Naměřené hodnoty kvality vody tak mohou být i v rámci stejné ulice různé.

„Aplikace samotná nebyla nákladná – byla realizována s rozpočtem několika desítek tisíc korun. Náročnější ale bylo správně přiřadit adresy do zásobních pásem, aby bylo možné sledovat hodnoty pro každou jednotlivou nemovitost,“ dodává Petr Mrkos, generální ředitel PVK.

PVK kontrolují celý proces

Pro PVK je samozřejmě důležité kontrolovat nejen kvalitu vody na kohoutcích u spotřebitelů, ale pečlivě sledovat celý proces výroby pitné vody. Ročně tak laboratoře PVK provádějí více než 9000 analýz vody. Kvalita vody je navíc průběžně sledována přímo v distribuční síti. V posledních letech PVK na strategických místech distribuční sítě instalují online monitorovací sondy S::CAN, které kontinuálně měří hodnoty celkem 11 parametrů kvality pitné vody. Monitorovací sondy poskytují informace o kvalitě vody 24 hodin denně a výsledky jsou on-line přenášeny do systému řízení provozu vodohospodářské infrastruktury SWiM (Smart water integrated management), který propojuje různé oblasti vodohospodářského managementu a optimalizuje tak jeho řízení.

Výstupem komplexního systému kontroly kvality vody jsou pak údaje dostupné v nové aplikaci Mapa kvality vody, která je k dispozici na www.