Hradecká expozice o vodě podporuje hravost a kreativitu.

Hradecké vodárny slavnostně otevřely pro děti i širokou veřejnost interaktivní expozici o vodě v přírodě a průmyslu.

Prostor expozice se nachází přímo v areálu hradeckých vodáren, v budově, v níž je umístěna i úpravna vody Orlice, v prostorách dnes již nepoužívaného vápenného hospodářství. Dnes tu namísto van s vápnem najdete nové informace o vodě v průmyslu i přírodě a také odpovědi na mnohé otázky: Jaká je cesta vody z přírody do kohoutku a zase zpět do přírody? Je složitější úprava pitné vody nebo čištění vody odpadní? Kdy se pitná voda dostala do hradeckých domácností? Vyzkoušet si můžete i zajištění pitné vody pro 150.000 obyvatel – dokážete plynule zásobovat obyvatele v době sucha, povodní i výpadku elektřiny?

Snažili jsme se celou expozici vytvořit tak, aby byla nadčasová, variabilní a podporovala v dětech i veřejnosti hravost, spolupráci a kreativitu. V prostorách výstavy se snoubí moderní technologie s přírodou,“ doplňuje Jakub Hanzl, generální ředitel Královéhradecké provozní, a.s.

V první místnosti, věnované vodě v přírodě, rostou květiny, které každá jiným, ale vždy zajímavým způsobem pracují s nedostatkem vody. V nepřítomnosti lidí se o ně stará automatizovaný závlahový a osvětlovací systém a ke každé vede tolik vody a světla, kolik je třeba. Květináče jsou umístěny na platformách, které byly opracovány stejně jako voda desítky a stovky let opracovává pískovec a odhaluje různé půdní vrstvy. To vše doplňují tři kooperativní hry až pro 7 hráčů a tajné nápisy na zdech.

Do druhé místnosti věnované vodě v průmyslu se symbolicky prochází skrz česle– jednoduchá „síta“, která oddělují přírodu od průmyslu a naopak. V přítmí místnosti je použita forma videomappingu na předpřipravené tapety, čímž vzniká efekt oživení statické informace dynamickou barevnou vrstvou. Jedna stěna se věnuje historii vodárenství Hradce Králové a okolí, druhá pak čistění vody před i po užití lidmi. Poslední stěna je věnována další kooperativní hře - simulaci dispečinku, který se nachází o patro níže. To vše se zrcadlí v unikátním napínaném podhledu, který docílí úplného pohlcení a obklopení diváka.

Při odchodu poslední místností, která je využívána jako přednáškový nebo promítací sál, se mohou účastníci prohlídky dozvědět, jak dobře si vedli v hraní her a řízení dispečinku oproti ostatním výpravám na výsledkové tabuli. K výtahu je potom spláchne ozvučený průchod využívající speciálních reproduktorů, které jsou slyšet pouze, pokud jsou přímo nad divákem, a ze kterých hraje skutečný zvuk odpadní stoky.

Interaktivní expozice by měla být přístupna veřejnosti v průběhu října, pro vzdělávání bude k dispozici nekomerčním způsobem. Rezervace návštěv budou probíhat online přes webové stránky vodáren.