Green table: Je ekologie drahá?

Pohled na „drahou“ ekologii se v posledních letech opravdu mění. Dopady rostoucích cen energie totiž vedou k přirozeným úsporám. Co dalšího zaznělo v rámci semináře v prostorách inovačního centra Green table?

O řadě energeticky úsporných opatřeních se dřív tvrdilo, že se nevyplatí. To už dnes díky vyšším cenám energií neplatí, a tak o nich řada domácností a firem nejen přemýšlí, ale masově se i realizují.

„Pokládám spíš za dobré, že se zvedají ceny paliv a energie. Protože když je něco levné, tak si toho nevážíte a plýtváte tím. Na levné věci si navíc zvyknete a vyžadujete je i nadále. Zvednout ceny něčeho, co bylo pro nás levné, je samozřejmě politicky náročné, ale z hlediska snížení zátěže životního prostředí je to nutnost,“ upozorňuje Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha.

Je možné spočítat osobní uhlíkovou stopu?

Uhlíkový stopa je klíčovým ukazatelem dopadu na životní prostředí. Běžně se setkáváme s uhlíkovou stopou u firem či produktů, ale je možné spočítat i osobní uhlíkovou stopu? Určitě ano. Vědci totiž umějí identifikovat dopad každodenních činností na životní prostředí. Jste milovníkem masa? Potrpíte si na nadstandardní teplo v bytě? To vše zvyšuje vaši uhlíkovou stopu. Ani jedno přitom není zdravé a změna by se vám vyplatila dvojnásob. Realita ale přináší řadu úskalí a i snižování uhlíkové stopy má své meze.

„Jsou to vize, kterým máme jít vstříc. Je to jako při snižování kriminality. Děláme pro to vše, i když víme, že nuly nedosáhneme. Stejné je to i se zaváděním udržitelnosti do našeho denního života,“ vysvětluje Vladimír Kočí.

Na cestě k udržitelnosti

Pryč je doba, kdy byly energetické skupiny i další průmysloví výrobci k environmentálním tématům odmítaví. Dnes se vnímání této problematiky velmi změnilo. Ve velkých korporátech, jakou je i skupina Veolia, už tyto otázky neřeší podnikový ekolog, ale ochrana životního prostředí zasahuje vertikálně do celé společnosti od nejvyššího vedení firmy až k řadovým pracovníkům. Udržitelnost je dnes důležitým tématem a osvícené firmy jej dokážou otevírat v praxi a inspirovat ostatní.

Předvídání se vyplatí

V praxi samozřejmě nejde jen o krásné vize. Je třeba je uvádět do praxe a monitorovat jejich vývoj. V tom velmi pomáhají kalkulace uhlíkové stopy. Ústav udržitelnosti a produktové ekologie na VŠCHT spolupracuje s řadou podniků, kterým uhlíkové stopy zpracovává. Odborníci dokážou stanovit, které vstupy, výstupy a výrobní procesy se na uhlíkové stopě podílejí nejvíce. Tyto informace pak slouží jako podklad k návrhu řešení. Jedním z nich může být například změna dodavatele za transparentní společnost, která doloží, jaká je její uhlíková stopa.

Jedním z projektů, na kterém se odborníci z ústavu podíleli, bylo vytvoření podkladového materiálu pro určení uhlíkové stopy provozovatele pražské vodárenské infrastruktury, společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Cílem projektu bylo definovat konverzní faktory například nakupovaného zboží, energií, služeb, odpadů, vodních ztrát, služebních cest i cest do zaměstnání. Ze získaných informací pak byla stanovena uhlíková stopa PVK za daný rok a výsledky budou sloužit i pro budoucí srovnání.

Nový studijní obor

Zajímáte se o udržitelnost a přemýšlíte o vhodném oboru pro vysokoškolská studia? Pak by vás mohl zaujmout nový studijní program Udržitelnost a oběhové hospodářství na VŠCHT Praha. „Cílem je, aby přibývalo množství erudovaných lidí zaměřených na implementaci udržitelnosti do praxe,“ vysvětluje Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha.